Empire AB (publ) är en värdeskapande distributör av konsumentprodukter i Norden och Baltikum. Empire marknadsför, säljer och distribuerar starka varumärken inom två affärsområden, Home och Lifestyle. Empire AB är listat på Nasdaq OMX First North Premier.

Läs mer om Empire

Pressmeddelanden

Årsstämma 2015

Aktieägarna i Empire Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdag den 23 april 2013 kl. 17.00 på Nybrogatan 11, Stockholm.
För anmälan, vänligen maila ulf.bork@empirenordic.com

Bokslutskommuniké 2014

Kvartalsrapport oktober – december 2014 Empire konsoliderar balansräkningen och drar kraftigt ned redovisat resultat genom att skriva ned de immateriella tillgångarna med totalt 15.7 MSEK till noll.

Fler Pressmeddelanden