Styrelse, ledning och revisorer

Styrelse

Ian-Wachtmeister
Ordförande: Ian Wachtmeister
Född 1932
Styrelseordförande i RubberBarons AB och AB IW Ventures.
Styrelseledamot i Skultuna Messingsbruk AB.

 

Stefan Thelin
Ledamot: Stefan Thelin
Född 1960
VD Scandinavian Value Consulting AB
Senior Purchaser at Preem AB

 

Thomas Petrén
Ledamot: Thomas Petrén
Född 1961
VD och styrelseordförande i Seved Invest AB


Ledande befattningshavare

Ulf Bork
VD: Ulf Bork
Född 1963
VD sedan 2013-03-12


RevisorerMazars SET Revisionsbyrå AB är bolagets revisorer med Anders O. Persson som huvudansvarig revisor.