Investor Relations

Empires aktie är sedan 2011 listad på First North Premier. First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. First North Premier är en avdelning av First North för bolag som själva underkastat sig högre krav på information.

Mangold Fondkommission AB är Certified Adviser samt likviditetsgarant åt Empire.

Länk till Nasdaq OMX First North