Insiderlista

I och med det nya regelverk som trädde i kraft den 3 Juli 2016 (EU:s marknadsmissbruksförordning) finns ej längre något krav för att visa en insiderlista på denna sida. Bolaget följer istället reglerna om rapporteringsskyldighet till Finansinspektionen för transaktioner gjorda av personer i ledande ställning.

Vänligen meddela Ulf Bork / ulf.bork@empirenordic.com / +46733596871 om Ni blir insider i Empire AB