Ägarförhållanden

Antalet aktier uppgår till 162 070 363 fördelat på 160 315 363 aktier av serie B (1 röst) samt 1 755 000 aktier av serie A (10 röster), envar aktie av serie A och B med ett kvotvärde om 6 öre. Aktier av serie B (EMP B) handlas på Nasdaq OMX First North.

Aktieägare: 10 största
(per 31 oktober 2016)

Antal aktier

Andel i %
av kapital

Andel röster    

Andel i %
av röste
r

serie A

serie B

Ian Wachtmeister* 1 755 000

13 036 485

9,13

30 586 485

17,20

Thomas Petrén*

27 702 635

17,09

27 702 635

15,58

Roy Andersson

8 570 300

5,29

8 570 300

4,82

Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension

7 918 628

4,89

7 918 628

4,45

Anders Jonsson

6 500 000

4,01

6 500 000

3,65

Robur Försäkring

6 292 840

3,88

6 292 840

3,54

Matz Eklund*

6 142 144

3,79

6 142 144

3,45

Stefan Thelin*

4 000 623

2,47

4 000 623

2,25

Wachtmeister Johan

2 515 324

1,55

2 515 324

1,41

Hans Langenskiöld

2 400 000

1,48

2 400 000

1,35

Övriga

75 236 384

46,42

75 236 384

42,30

Summa

1 755 000

160 315 363

100,00

177 865 363

100,00

* Privat och/eller via bolag