Utdelningspolicy

Storleken på utdelningen till aktieägarna ska fastställas utifrån såväl bolagets långsiktiga tillväxt som kapitalbehov.