Aktien

Empires B-aktie (EMP B) är sedan 2011 listad på NASDAQ OMX First North Premier.