Affärsidé, Mål och Strategi

Att skapa värde inom marknad, sälj och distribution

Affärsidé
Empires affärsidé är att vara en oberoende distributör av hem och hushållsprodukter på den Nordiska marknaden. Logistiken bygger på både direktleveranser och distribution från eget lager i Sverige.

Mål och vision
Empires vision är att successivt utveckla ett dynamiskt handelshus i Sverige inom utvalda segment.
Målet är att snabbt förbättra lanseringen av det egna varumärket C3 och att bli förstahandsvalet för varumärkesägare som söker en värdeskapande distributör i Sverige och i export från Sverige.

Strategi
Empires strategi är att utveckla kompetensen på inköp, marknadsföring, försäljning och logistik samt att bli skicklig på lagerstyrning. På så sätt skapas även goda förutsättningar för att bli en intressant partner för varumärkesägare på den nordiska marknaden.