AFFÄRSMODELL

Empires intäkter uppkommer genom handel med varor som antingen tillverkas i egen regi eller köps av andra varumärkesägare. Försäljningen riktas mot detaljistledet.
Varorna tas in på lagret i Löddeköpinge (södra Sverige) och/eller går direkt till återförsäljarna.

I fallet C3 Scandinavian Lifestyle står Empire för produktutveckling och produkturval. Leveranserna kommer direkt från tillverkaren.

Empire skapar värde och uppnår skalfördelar genom
– En kunnig inköpsfunktion
– Ett modernt lager, med modern lagerstyrning.
– Moderniserad marknadsföring
– Erfarna och drivna Key account managers och säljare