MARKNAD & RESURSER

Empires primära marknad är detaljhandeln i Sverige. Dessutom exporteras varor till norra Europa. Sammanlagt nås f.n. ca 3.800 butiker.

Globala varumärken som önskar etablera sig eller förstärka sin marknadsandel gör detta bäst genom att samarbeta med Empire.

Marknadsföringen
Marknadsföringen sker dels via sociala media med nya metoder och dels på traditionellt sätt med butikskampanjer, annonskampanjer, PR aktiviteter och konsumentinriktade event.